La vida a la ciutat

 

Fotos de la vida a la ciutat de Beira:

10 9 7 41.2 1.4 1.7 1.11